Důvěra. Diskrétnost. ZÁJMY A POTŘEBY KLIENTA.

Nabízím klientům unikátní postupy. Praktický přístup. Jedinečné pohledy na řešení. Cením si důvěry a vzájemné spolupráce při hledání nejlepších řešení.
Omnibus casibus habere solutionem

Každá věc má řešení

Advokátní a mediační kancelář

"Základem úspěchu je úzký a důvěrný vztah s klientem."
Věnuji se právnímu poradenství a mimosoudnímu řešení sporů v České republice i v zahraničí. Zastupuji obchodní společnosti, rodiny i jednotlivce. Zaměřuji se na řešení složitých a komplexních sporů, zejména přeshraničních, v oboru práva obchodního, rodinného, dědického a trestního. Odbornou podporu, psychologickou, účetní, ekonomickou, daňově-poradenskou nabízím prostřednictvím spolupracujících odborníků.
"Poskytuji klientům oporu a komplexní pomoc při řešení náročných sporů a komplikovaných situací, jako osobních, tak majetkových. Vedu klienty k dohodám. Provázím klienty při výběru obranné strategie, při vyjednávání, uzavírání dohod i v soudních sporech."

JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D

advokát, mediátor, rozhodce

PRÁVNÍ SPECIALIZACE

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

OBCHODNÍ PRÁVO

INSOLVENCE

PRÁVO OBCHODNÍ KORPORACE

VÝKON ROZHODNUTÍ

SMLUVNÍ AGENDA

STAVEBNÍ PRÁVO

OBČANSKÉ PRÁVO

RODINNÉ PRÁVO

PRACOVNÍ PRÁVO

TRESTNÍ PRÁVO

SPRÁVNÍ PRÁVO

Poskytované služby

Poskytuji komplexní právní služby a služby v oblasti poradenství, ADR, zprostředkovaného vyjednávání a rozhodčího řízení.

NEJNOVĚJŠÍ ČLÁNKY

KONTAKT

JUDr. Lenka Šalamoun, Ph.D

0d 1.1.2023 byla dočasně pozastavena činnost advokátní kanceláře.