Řešíme problémy i zdánlivě neřešitelné, omnibus casibus habere solutionem.

Věci (movité i nemovité) mohou být v podílovém spoluvlastnictví více vlastníků. Podíl vyjadřuje míru, jakou se spoluvlastníci podílejí na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví ke společné věci. S nadsázkou lze říct, že spoluvlastnictví pochází od ďábla. A to zvláště v případě, kdy je předmětem spoluvlastnictví nemovitá věc (pozemek, stavba). V okamžiku, kdy se mezi […]